• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา “ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ ผู้นำมีความเข้มแข็ง  บึงกลอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ภูมิทัศน์ตำบลสวยงาม  ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 

      วันที่ 24ก.พ.65 นายไพบูลย์ พันไธสงค์ ที่ปรึกษานายกฯ เป็นตัวแทนนายกฯ ร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชาคมแผนพัฒนาชุมชน ณ หมู่ที่15 บ้านใหม่ดอนเปล้า..>>>


     กิจกรรมต่อต้านการทุจริต นำโดย นายกานต์นิธิ ชำนาญนาค นายกเทศมนตรีตำบลใหม่ และคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565..>>>


     วันที่ 29 ต.ต.64 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2566เทศบาลตำบลใหม่
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2566เทศบาลตำบลใหม่
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลใหม่
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2566เทศบาลตำบลใหม่
5 ประกาศ กำหนดเวลาทำงาน จำนวนวันลาและจำนวนครั้งการทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปี 2566เทศบาลตำบลใหม่
6 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเทศบาลตำบลใหม่
7 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลใหม่
8 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลใหม่
9 ประกาศ นโนบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตเทศบาลตำบลใหม่
10 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลใหม่
เทศบาลตำบลใหม่

นายกานต์นิธิ  ชำนาญนาค

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

0813601766เทศบาลตำบลใหม่

 นางสาววิไลวรรณ์  พินิจพงษ์

ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

0654592623 1. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าระแวก หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายสมพรชัย ชะลอกลาง) เทศบาลตำบลใหม่ 29 พ.ย. 65 6
 2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 14 (ซอยบ้านนายสุวัฒน์ เพชรสุข) เทศบาลตำบลใหม่ 29 พ.ย. 65 7
 3. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนางพวง สุวรรณัง) เทศบาลตำบลใหม่ 29 พ.ย. 65 5
 4. ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ 4 (จากคุ้มโนนมะเขือถึงลำเชียงไกร) เทศบาลตำบลใหม่ 29 พ.ย. 65 5
 5. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ 4 (จากคุ้มโนนมะเขือถึงลำเชียงไกร) เทศบาลตำบลใหม่ 29 พ.ย. 65 6
 6. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมัน หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนายมงคล มีชำนาญ) เทศบาลตำบลใหม่ 29 พ.ย. 65 6
 1. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 39

 2. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 52

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลกุดจิก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 42

 4. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๔ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 55

 5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 61

 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 54

Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

เว็บสล็อต pg ทั้งหมด โดย จ๋า 15 พ.ค. 65 0 57
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Marryone 18 มี.ค. 65 0 59
ทดสอบ โดย Art123 11 ม.ค. 65 2 62
สล็อต ทดลอง เล่น โดย สล็อต ทดลอง เล่น 25 ก.ค. 64 3 82
สอบถามค่ะ โดย แอดมิน 15 ก.พ. 64 1 89
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.175.107.185
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 27 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 121 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6137 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 37659 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559