• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

 

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2564

 

 

      วันที่ 24ก.พ.65 นายไพบูลย์ พันไธสงค์ ที่ปรึกษานายกฯ เป็นตัวแทนนายกฯ ร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชาคมแผนพัฒนาชุมชน ณ หมู่ที่15 บ้านใหม่ดอนเปล้า..>>>


     กิจกรรมต่อต้านการทุจริต นำโดย นายกานต์นิธิ ชำนาญนาค นายกเทศมนตรีตำบลใหม่ และคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565..>>>


     วันที่ 29 ต.ต.64 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเทศบาลตำบลใหม่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลใหม่
2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย ปี3
3 
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (กรณีปลดล็อค)เทศบาลตำบลใหม่
4 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565เทศบาลตำบลใหม่
5 วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น
6 
ผลการดำเนินการตามมาตรการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลใหม่ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔เทศบาลตำบลใหม่
7 มาตรการประหยัดพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
8 
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเทศบาลตำบลใหม่
9 แนวทางและมาตรการในการขัลเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของนครราชสีมาเทศบาลตำบลใหม่
10 แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว
เทศบาลตำบลใหม่

นายกานต์นิธิ  ชำนาญนาค

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

0813601766เทศบาลตำบลใหม่

 นางสาววิไลวรรณ์  พินิจพงษ์

ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

0654592623 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6 เทศบาลตำบลใหม่ 21 ก.ย. 65 11
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม) บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายนพพร ชุ่มหมื่นไวย์) เทศบาลตำบลใหม่ 21 ก.ย. 65 10
 3. ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม) บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายอิฐิสาร เมี้ยนกลาง ถึง ร้านสหการ) เทศบาลตำบลใหม่ 6 ก.ย. 65 11
 4. ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม) บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 (จากถนนทางหลวง 2017 ถึงโรงสูบน้ำ) เทศบาลตำบลใหม่ 6 ก.ย. 65 13
 5. ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม) บ้านสี่เหลียม ม.2 (ซอยบ้านนายนพพร ชุ่มหมื่นไวย์) เทศบาลตำบลใหม่ 2 ก.ย. 65 12
 6. ประกาศราคากลาง 3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 ริมบึงกลอ เทศบาลตำบลใหม่ 2 ก.ย. 65 12
 1. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 9

 2. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 2564 11

 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลกุดจิก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 10

 4. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๔ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3 ส.ค. 2564 16

 5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 10

 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2564 14

Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

เว็บสล็อต pg ทั้งหมด โดย จ๋า 15 พ.ค. 65 0 11
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Marryone 18 มี.ค. 65 0 13
ทดสอบ โดย Art123 11 ม.ค. 65 2 12
สล็อต ทดลอง เล่น โดย สล็อต ทดลอง เล่น 25 ก.ค. 64 3 35
สอบถามค่ะ โดย แอดมิน 15 ก.พ. 64 1 54
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.208.187.128
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 15 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 188 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3193 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 34715 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559