• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง จะดำเนินการดับไฟ 115 kv เพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบ 22 kv การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จึงขอแจ้งหยุดจำหน่ายน้ำปะปาเป็นการชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อเตรียมสำรองน้ำปะปาไว้ใช้ชั่วคราวแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

26 พ.ค. 65 16