• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

7 มิ.ย. 65 19