• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลใหม่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญของวันที่ 26 มิถุนายน  ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลใหม่ ขอเชิญชวน “เป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด”

พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386​ 

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

23 มิ.ย. 65 14