• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (กรณีปลดล็อค)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

30 มิ.ย. 65 25