• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

25 ก.ค. 65 184