• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม) บ้านสี่เหลียม ม.2 (ซอยบ้านนายนพพร ชุ่มหมื่นไวย์)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

2 ก.ย. 65 12