• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม) บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 (จากถนนทางหลวง 2017 ถึงโรงสูบน้ำ)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

26 ก.ย. 65 40