• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ 4 (จากบ้านเพราม ถึง เขตตำบลโนนสูง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

18 ต.ค. 65 128