• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

28 พ.ย. 65 398