• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนางชม้าย โชติกลาง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

22 ธ.ค. 65 29