• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ดำเนินการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

22 ธ.ค. 65 29