• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

6 ม.ค. 66 165