• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางและคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

23 ม.ค. 66 14