• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลใหม่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยแรก

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

9 ก.พ. 66 24