• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลใหม่ใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ี No Gift policy

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

21 เม.ย. 66 155