• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

24 เม.ย. 66 133