• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 (จากบ่อขยะเทศบาลตำบลใหม่ ถึง ศูนย์ประสานพลังแผ่นดิน หมู่ที่ ๓)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

7 ก.ย. 66 23