• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนายสุรเชษฐ ชินกลาง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

2 พ.ค. 67 87