• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางหลง เม่ากลาง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

14 พ.ค. 67 36