• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านท่าระแวก หมู่ที่ 7 (ต่อจากถนน คสล.สายบ้านนายมานะ ปูนกลาง ถึง บ้านนายบุญส่ง ปลั่งกลาง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

14 พ.ค. 67 35