• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิวจราจรเดิม) บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายอิฐิสาร เมี้ยนกลาง ถึง ร้านสหการ)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

6 ก.ย. 65 11