• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กำหนดเวลาทำงาน จำนวนวันลาและจำนวนครั้งการทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปี 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

25 ต.ค. 65 130