• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส่ เทศบาลตำบลใหม่ใสสะอาด 2566งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่

NO GIFT POLICYแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

5 ม.ค. 66 135