• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

23 ม.ค. 66 14