• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

5 ก.ค. 66 71