• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อใช้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567-2569

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

20 ก.ค. 66 162