• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
รายงานผลการดำเนินงาน

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

4 ต.ค. 66 75