• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประปี 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

5 ต.ค. 66 50