• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ทต.ใหม่ เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน จำนวนวันลา และจำนวนคร้ั้งการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

24 ต.ค. 66 45