• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

6 พ.ย. 66 123