• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลใหม่    

8 พ.ย. 66 33