• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

20 ก.พ. 67 485