• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

20 ก.พ. 67 257