• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปลูกปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

27 ก.พ. 67 276