• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

12 มี.ค. 67 255