• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

รายงานการเงิน การคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เเบบฉบับเต็ม)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

25 มี.ค. 67 292