• โทร.044-756052
  • webmaster@mai.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

9 เม.ย. 67 293